Vejledning til Portforward

OBS: Der ydes ikke support på portforward.

Hvis du skal have adgang udefra til en eller flere af dine computere eller enheder på dit netværk, skal du have en fast IP-adresse, og der skal laves portforwarding i dit modem før dette kan lade sig gøre.

Du kan bestille en fast IP-adressen via Selvbetjening eller ved at kontakte support på tlf. 78 79 80 00

Åbn først denne side på internettet: http://192.168.0.1

 

”User Name” og ”Password” skal ikke udfyldes.

Klik herefter på "Log in".

 

 

Vælg menuen ”Applications & Gaming” og herefter ”Port Range Forwarding”

  • 1: Her angiver du hvilke port(e), der skal være adgang til fra internettet. Oplysningerne skal du have fra det program eller den service, du vil lave adgang til. ”Start Port” og ”End Port” vil i de fleste tilfælde være det samme.
  • 2: ”IP Address” skal være IP-adressen på den enhed på dit netværk, der skal være adgang til. ”Start Port” og ”End Port” skal være de porte, der skal være adgang til på din enhed. De vil i de fleste tilfælde være samme oplysninger som ”External” start og end port. ”Protocol” skal sættes til den type din enhed/service kræver. Hvis du ikke er sikker, kan du sætte denne til ”Both”.
  • Marker ”Enable” for at aktivere forwarding.

 

 

  • Klik på ”Save Settings” for at gemme.